DISPOZICIJA ZA UVOZ

DISPOZICIJA ZA UVOZ

  • OVLAŠĆENJE - DISPOZICIJA ZA UVOZNO CARINJENJE ROBE Ovlašćujemo špediciju Agilis d.o.o. iz Beograda da izvrši postupak izvoznog carinjenja robe za dole navedeni spoljnotrgovinski postupak po dole navedenim podacima.
  • Za postupak carinjenja robe potrebno je dostaviti: - 3 overena blanko memoranduma - deklaraciju o carinskoj vrednosti robe (za robu čija vrednost prelazi 5000 EVRA) - prevod fakture na memorandumu sa navedenim tarifnim brojevima ili preciznim trgovačkim nazivom - za paritet prevoza EXW / FCA potrebno je dostaviti fakturu za prevoz - davanje naše garancije DA / NE (davanje naše garancije se naplaćuje)
 

VERIFIKACIJA

 

TOP