DISPOZICIJA ZA IZVOZ

DISPOZICIJA ZA IZVOZ

  • OVLAŠĆENJE - DISPOZICIJA ZA IZVOZNO CARINJENJE ROBE Ovlašćujemo špediciju Agilis d.o.o. iz Beograda da izvrši postupak izvoznog carinjenja robe za dole navedeni spoljnotrgovinski postupak po dole navedenim podacima.
  • Za postupak carinjenja robe potrebno je dostaviti: - 3 overena blanko memoranduma - prevod fakture na memorandumu sa navedenim tarifnim brojevima ili preciznim trgovačkim nazivom
 

VERIFIKACIJA

 

TOP